לא נבזבז לכם את הזמן, ניגש יש לנושא החשוב שלנו :)


אתם מוזמנים לחזור להגיש בקשות יפוי כח

החלון של הגשת יפוי כח הוא אותו חלון, הוא נמצא באותו מקום ונראה אותו דבר.

ריענון למי שלא זוכר:

החלון גם נראה אותו דבר, אך בגירסא החדשה של המסלקה, בכל בקשת יפוי כח חובה לציין מספר סוכן אצל היצרן שממנו מבקשים יפוי כח.

ולכן...

עבור כל חברה שתסמנו בשדה בחירת "חברות", יווצר שדה קלט ייעודי לאותה חברה, בו חובה לציין את מספר הסוכן שלכם באותה חברה שעבורו אתם מבקשים את יפוי הכח.

שאר התהליך נשאר בדיוק כפי שהיה והדברים ייראו בדיוק כפי שאתם זוכרים.


בנושא נפרד אך קשור (לעדכון הגירסא במסלקה)

בגירסא החדשה של המסלקה חובה לציין גם את סוג הרישיון. (סוכן יחיד, סוכן תאגידי, יועץ יחיד או יועץ תאגידי. הכוונה ב"יועץ" היא כמובן יועץ פנסיוני). וכעת, מי מבינכם שמסיבה כלשהי טרם התממשק בין החשבון שלו ברואטו לבין החשבון שלו במסלקה, במעמד ההתממשקות תהיה חובה לציין את סוג הרישיון: (לחצו על התמונה להגדלה)

אלו מבינכם שכבר התממשקו - כברירת מחדל החשבון שאליו התממשקתם יוגדר כסוכן יחיד במידה ובשדה "סוג זיהוי" (הימני ביותר) הגדרתם שזה מספר זהות, וכסוכן תאגיד במידה והגדרתם שזה ח.פ.

מכיוון שההגדרה הזו אצלינו חייבת להיות זהה לרישום שלכם אצל המסלקה הפנסיונית: אם הנכם יועצים פנסיוניים יחידים או תאגידיים - אנא פנו לתמיכה בבקשה לתקן את ההגדרה ואנו נבצע זאת עבורכם.

שימו לב: במידה והגדרת סוג הרישיון שלכם ברואטו לא תהיה זהה להגדרת החשבון שלכם במסלקה הפנסיונית, כל הבקשות שתגישו יידחו ע"י המסלקה/היצרנים עד שההגדרה תתוקן.


עדכונים נוספים שלא קשורים למסלקה

  1. חדי הזיכרון מבינכם זוכרים שלפני מספר חודשים הוספנו את היכולת להגדיר המלצות לפוליסות גם על לקוחות פעילים בדומה ללקוחות טרום יעוץ. בעדכון החדש ההמלצות יישארו על הפוליסות גם לאחר עדכוני פרודוקציות מחודש-לחודש.

  2. נוספו הכותרות "הפקה" ו"עזיבת עבודה" לרשימת הכותרות האפשריות ונוסף הסטטוס "ממתין לביצוע עזיבת עבודה" (אחריות סוכן/סוכנות) לרשימת הסטטוסים בפעולות פיננסיות/ניהול מכירות.

  3. תוקן באג בטבלת יתרות פיצויים ובאקסל שהיא מוציאה בתחתית עמוד לקוח/עמוד טרום יעוץ.

האם מצאת את התשובה שלך?