כמו שהבטחנו - אנו ממשיכים לעדכן אתכם בעדכונים שעולים למערכת.

אז הנה כמה מהעדכונים שלנו לאחרונה:


התווספו שתי חברות ביטוח נוספות לרשימת חברות הביטוח המזוהות במערכת

ברכו בבקשה את חברת "מגן דוד" ואת "ביטוח ישיר" שיהיו זמינות מעתה ברשימת החברות. תוכלו לשייך עליהן משימות, פעולות פיננסיות, במידת הצורך להקים ידנית פוליסות של החברות האלו, וכן הלאה.


סטטוס פעולה פיננסית חדש ברשימת הסטטוסים

הוספנו את הסטטוס "ממתין למחזור הלוואה" (תחת קטגוריית "באחריות יצרן")


העלינו גם עדכון אבטחתי להתנהגות המערכת בתגובה לבקשת איפוס סיסמא

הדבר נוגע כמובן למשתמשים ששכחו את סיסמתם וצריכים לאפס אותה.

מטבע רגישותו של העדכון לא נרחיב עליו, אך אנחנו כן רוצים למסור שאתם עתידים לראות בקרוב הודעות נוספות על עדכוני אבטחה שיעלו למערכת, אנחנו ערים לרף החשש שעלה בעקבות פרשת החדירה למערכות שירביט ופועלים כדי לשפר את ההגנה על המערכת ועל המידע שלכם, פעלנו בתחום גם לפני וללא קשר לפרשת שירביט.

האם מצאת את התשובה שלך?