היכנסו לעמוד בדיקת קבצי פרודוקציה
בשדה הבחירה בחרו האם אתם מעוניינים לחפש מספר זהות של לקוח או את מספר הפוליסה שלו

ובשדה הצמוד הקלידו את מספר הזהות או הפוליסה (בהתאם למה שבחרתם)

כעת גררו את קבצי הפרודוקציה אל שדה ההעלאה, בדומה לאיך שטוענים פרודוקציה למערכת.
ניתן לבדוק גם ממשקים אחידים/קבצי מסלקה/ממשקי אחזקות/טרום-יעוץ, וגם קבצי בריאות-חיים/ממשקי פרט/קבצים מהכספות של היצרנים.

במידה ומספר הזהות/מספר הפוליסה שרציתם לבדוק לא נמצאים בקבצים המערכת תסמן אותם עם איקס אדום, הצביעו עם העכבר על האיקס כדי לראות את מלל התוצאה

טיפים:
א. אנו ממליצים לחפש את מספר הזהות המלא כולל אפסים מקדימים, במידה ולא נמצא - חפשו שוב בלעדיהם.
ב. במידה ובמערכות של חברת הביטוח מספר הפוליסה כולל מקפים יש לכלול אותם בחיפוש.

במצב זה אין צורך בבדיקות נוספות - אם הפרטים לא אותרו בקובץ תוכלו לפנות ישירות אל היצרן/המסלקה הפנסיונית לביצוע בדיקות.

אנו ממליצים לציין בפניהם במפורש שבדקתם את תוכן הקובץ ומצאתם שהמידע לא נמצא בו, כדי להימנע מאי-הבנה מצד נציגי היצרן/המסלקה שללא הבהרה זו עלולים להפנות אתכם לשווא לבדיקה נוספת מולנו.

אם חיפשתם מספר זהות שקיים בקובץ המערכת תציג לכם את ההודעה הבאה:

במקרה שמספר הזהות אותר בקובץ אנו ממליצים לבצע חיפוש גם על מספרי הפוליסות הרלוונטיות ללקוח

במידה ומדובר בממשק אחיד/קובץ מסלקה/אחזקות וכיו"ב והפוליסות נמצאו בקובץ אך לא התעדכנו בעמוד הלקוח כאשר טענתם את הקובץ בעמוד העלאת קבצים, בדקו במערכת של היצרן הרלוונטי מה מספר הסוכן אליו שייכת הפוליסה.

עברו לעמוד הגדרות, מצד שמאל תראו את טבלת מספרי הסוכן המוכרים למערכת, חפשו את מספר הסוכן בטבלה ובדקו האם הוא מוגדר כפעיל או לא.

במידה ולא מדובר בממשק אחיד/מסלקה וכו' אלא בקובץ בריאות-חיים ניתן לדלג על בדיקת מספר הסוכן ולעבור לשלב זה:

עם המידע הנ"ל אתם מוזמנים לפנות אלינו בצ'אט, תוך ציון הפרטים הבאים:
א.סוג הקובץ - ממשק אחיד/מסלקה/אחזקות או קובץ בריאות-חיים/פרט/כספת
ב. מספר הזהות ומספר הפוליסה שחיפשתם ומצאתם
ג. מספר הסוכן והגדרתו כפעיל/לא פעיל (אם מדובר בממשק אחיד)
עפ"י מידע זה נוכל להנחות אתכם כיצד לפעול.

האם מצאת את התשובה שלך?